pasaje…

decembrie 22, 2009

Stătea în faţa uşii de la propriul apartament şi nu-l putea deschide.

Mâna care încerca să deschidă încuietoarea îi tremura ritmic şi clipea din ce in ce mai repede.Ochii îi erau împăienjeniţi.Lacrimile încercau să scape printre genele împreunate de un rimel prost,ca un prizonier slab printre gratiile închisorii.

Oftă adânc şi luă mâna de pe cheia blocată în broască.Încercă şă îşi şteargă uşor ochii dar mâinile i se mânjiră de un negru apăsător.Bocetele ei se auzeau din ce in ce mai tare cu cât ea trăgea mai obsesiv de pleoape.

Nu vedea decât imagini neclare.

Reclame